Rad sa psihologom

_MG_2187

Deca već od 18 meseci do 16 godina, mogu da uplove u naš peščani svet, gde ćemo im ispuniti vreme kreativnošću, igrom i zanimljivim sadržajima. Takođe, naš psiholog pruža podršku deci kojoj su potrebne promene i pomaže u praćenju psihološkog razvoja. Roditelje sa mališanima pozivamo na program ŠvrćaPRO, koji pomaže komunikaciju između roditelja i deteta, vaša deca će poboljšati verbalnu i ostale vidove komunikacije kroz vežbe motorike i govora, koordinaciju pokreta i senzorne oblasti.  Sledi program SandPRO, namenjen deci uzrasta od 2.5 do 3.5/4 godine, gde prvo mesto zauzima razvoj mašte i percepcije, kao i harmonizacija emotivnog stanja kroz igru sa peskom u grupi ili individualno. U toku korišćenja peska i igre sa raznolikim materijalima dete pospešuje razvoj koncentracije, memorije, mišljenja i fine motorike.  _MG_1492 Posle savladanja zadataka prilagodjenih “nestašnoj krizi” tipičnoj za ovaj uzrast, dete je spremno da krene na program SandPRO PLUS, prilagođen posebno predškolskom (4 do 6 godina) odnosno školskom uzrastu ( od 7 do 12 godina). Ovaj program je spoj igre u pesku u grupnoj prostoriji i prvih koraka u slikanju peskom na posebnim svetlećim stolovima kroz bajke ili poučne priče. Fokus ovog programa nije samo na razvoju svih spoznajnih procesa, već i na razvoju socijalne i emotivne inteligencije. Istraživanja na ovu temu su pokazala da se bez emocionalne inteligencije mnogo teže postiže razvoj i napredak u kognitivnoj i socijalnoj sferi života. Konstruktivna komunikacija sa svetom, uspostavljanje sistema sopstvenih životnih vrednosti, rast samopouzdanja kroz upoznavanje sa različitim osećanjima (kako nastaju, za šta su korisna, i kako ih pažljivo koristiti i savladati), sve to deca dobijaju paralelno sa estetskim razvojem ličnosti. _MG_1432 pshiholog3Ukoliko roditelj ili dete imaju dodatna pitanja, neke brige kojih ne mogu da se reše u grupi – uvek smo tu na raspolaganju i za individualan rad. Za tinejdžere i njihove drugare nudimo peščane treninge u okviru studija ili na željenoj lokaciji, po dogovoru.
psiholog4