Likovni bukvar

radionica maceA – akril B – bojice V – viziranje G – gvaš… Radionica gde se upoznajemo sa raznim likovnim tehnikama, osnovama likovnog izraza, saznajemo o likovnim pravcima. Umetnost voli decu, a ni ona nisu ravnodušna prema njoj. Ako Žele da saznaju šta je kubizam, da nacrtaju svoj strip, da isprobaju tuš I ugljen, pronaći ćemo sve odgovore u našem bukvaru.

 

Radionica omogućava:

10462826_663522927058895_4833816655990625087_n

  • upoznavanje sa osnovnim likovnim tehnikama
  • upoznavanje sa likovnom i primenjenom umetnošću
  • razvoj estetskog vaspitanja i obrazovanja (upoznavanje sa formama, oblicima, koloritom, proporcijama)
  • upoznavanje sa umetnošću, umetnicima i kulturama raznih naroda kroz epohe
  • razvijanje kreativne, likovne i kulturološke svesti
  • razvijanje samopouzdanja i inicijative kroz uviđanje mogućnosti sopstvenog delovanja na određeni materijal
  • razvoj veština kreativnog i neverbalnog samoizražavanja
  • razvijanje fine motorike ruku