bejbisiting-new.png

SandPLAY

Metod na kom se bazira rad u našem centru zANIMA ima 100 gudišnju istoriju.

Metod SandPLAY terapije razvijen od DoraKalffstrane švajcarske Jungianske analitičarke Dore Kalff (na slici desno) Sandplej je oblik terapije koja daje deci i odraslim klijenatima priliku da prikažu, nego  da izgovore, svoja osećanja i iskustva koja teško ili nedostižno izraziti verbalno. Sandplej takođe nudi mogučnost da nadjemo ravnotežu u svakodnevnom užurbanom svetu, pošto se radi sa prirodnim materialima u prijatnom ambijentu. To može doprineti otvorenom i integrisanom načinu života svakog od nas. Usred doba kad svi jure ka budućnosti, jednostavnost i dubina Sandplej pomaže u održavanju tačke unutrašnjeg integriteta, kao utočište za kontakt sa simboličnim svetom koji može da bude izvor lekovitog iskustva za vas i celu porodicu.

Osnovna pretpostavka Sandplai terapije je da psiha ima sama po sebi prirodnu tendenciju da se izleči, s obzirom na odgovarajući uslovi. Slično kako naši fizičke rane zarastaju pod povoljnijim uslovima, psiha ima instiktivnu mudrost koja se pojavljuje kada je  čovek je slobodan da se izražuje i da radi u saglasnosti sa samim sobom u zaštićenom okruženju. Cilj Sandplai je da aktivirate isceljenja energije na najdubljem nivou psihe kroz upotrebu minijatura i kutije sa peskom, koja je dovoljna da primi ceo unutrašnji svet klijenta. Ovom simboličnom aktivnosću i kroz iskustvo slobodne i kreativne igre, nesvesni procesi su postaju vidljivi u mogu da doprinesu osvescenom pristupu i  poboljsanju kvaliteta vaseg zivota u svim pravcima.